FN6/2022 Halvårsmeddelelse FastPassCorp 2022

Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2022

Perioden er ikke direkte sammenlignelig med de tidligere tilsvarende perioder på grund af overtagelsen af KSS i UK. Det er første gang regnskabet indeholder vores engelske datterselskab fuldt ud. Sidste år indeholdt halvårsregnskabet kun UK med 1 måned. Vores forretning har altid haft sit omsætningsmæssige tyngdepunkt i andet halvår, og det samme gælder for UK. Omkostningerne er i princip jævnt fordelt, mens omsætningen i meget høj grad falder i andet halvår.

Selskabet har vundet nye kunder i flere lande: Australien, USA, Tyskland og Finland. Det er en markant forbedring i forhold til Corona årene 2020-21.   Projekterne er startet gennem vores hjemmeside eller i samarbejde med store internationale partnere. FastPass er blandt andet valgt på vort nye modul IVM, som dermed nu begynder at skabe værdi. Ligeledes er der nye kunder, som kun er vundet, fordi vi kan tilbyde vores løsninger som Cloud, som vi overtog i forbindelse med akkvisitionen af vort UK-datterselskab. De nye kunder og nye produkter /services understøtter forventningen om en vækst i Annual Recurrent Revenue (ARR) på mindst 10% for 2022.

Selskabet har gennemgået effektiviteten i vores markedsførings- og salgsindsatser og har besluttet at afvikle de aktiviteter, som ikke har vist sig effektive nok. Til gengæld vil indsatsen blive øget på de succesrige områder. Det vil resultere i omkostningsreduktioner fremover uden at forringe vores kortsigtede forventninger til ordreindgangen.

Reduktionerne har medført engangsomkostninger, som har påvirket omkostningsniveauet i første halvår; men som resulterer i lavere driftsomkostninger i andet halvår.

For at udligne likviditetsforskellene mellem første og andet halvår har to af selskabets storaktionærer stillet midlertidig finansiering til rådighed.

Forventning til helåret 2022:

Med baggrund i ordreindgangen første halvår samt projektporteføljen og omkostningsreduktionerne forventer selskabet, at kunne fastholde samme forventning til hele året som udtrykt i februar: Selskabets forventning er en forøgelse af ARR på mere end 10% og et resultat før skat på cirka DKK 0.

 

Resultat FastPassCorp A/S første halvår 2022

De ureviderede tal for første halvår 2022 kan ses i den fulde meddelelse: Resultat første halvår 2022

Scroll to Top