FirstNorth Nasdaq

Korrektion til meddelelse om halvårsrapport

Vi har med beklagelse fundet fejl i FirstNorth meddelelse 7/2017 vedrørende halvårsrapporten.   For resultat forventning for 2017 refereres til resultat efter skat. Der henvises også til den udtrykte forventning i årsrapporten fra februar, hvor der imidlertid...

read more

FastPassCorp offentliggør nyt produkt.

FastPassCorp udvider familien af password løsninger til nu også at indeholde ”FastPass Facilitated Password Reset” (FPR). De oprindelige FastPass løsninger har fokus på brugernes selvbetjening ved glemte eller låste passwords. I virkelighedens verden viser det sig...

read more

FastPassCorp – delårsrapport 1. halvår 2017

FastPassCorp A/S har i første halvår af 2017 realiseret et overskud efter skat på kr. 63.000 - under resultatet for samme periode 2016. Der har været en nedgang i dækningsbidraget sammenlignet med sidste år. Det skyldes i væsentlig grad at omsætningen har en meget...

read more

FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele,at COO Anders Meyer har solgt 6000 aktier til Enterprise Sales Director US Andrew Porter til en styk pris af 48 kr aftalt på basis af prisen de sidste 4 uger. De er begge omfattet af selskabets regler for insiders.   Insider handel...

read more

FirstNorth Nasdaq