2024

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab Kære investor, branchemediet ITWATCH interviewede Finn Jensen i anledning af årsregnskabet og Finn’s fratræden som direktør. Se hele artiklen her: https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/software/article16996522.ece?utm_source Da artiklen er bag et medlemslogin, så har vi her samlet nogle få afsnit fra artiklen: ………. I september 2023 blev det famøse Las Vegas-hotel MGM ramt af et […]

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab Read More »

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2023 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabet i vedlagte PDF. Selskabets revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Resume Resultatet for 2023 levede ikke op til forventningerne. Det er positivt, at fakturering af løbende kontrakter øgedes og vi dermed i

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat Read More »

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie Kære investor, branchemediet ITWATCH kører en serie om FirstNorth. I den forbindelse blev også FastPassCorp kontaktet og gav sit besyv med. https://itwatch.dk/ITNyt/Startup/article16948811.ece Da artiklen er bag et medlemslogin, så har vi her samlet citaterne fra Finn Jensen: De fremførte argumenter gør sig i større eller mindre grad også

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie Read More »

Ny direktør i FastPassCorp pr 1. april

FN1/2024 Ledelsesændring FastPassCorp FastPassCorp får ny CEO (Direktør) per 1. april 2024 når Anders Meyer overtager ansvaret efter Finn Jensen. Finn Jensen har ønsket at få reduceret arbejdstiden og ansvaret efter at have passeret de 70 år og efter 15 år i spidsen for FastPassCorp. Finn fortsætter med at deltage i direkte salgs- og marketing

Ny direktør i FastPassCorp pr 1. april Read More »

Password Sync for Azure Entra

Navigating the Complexities of Password Synchronization with Azure Entra

Home » 2024 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter Navigating the Complexities of Password Synchronization with Azure Entra ID Finn Jensen | Founder, FastPasscorp In the ever-evolving landscape of corporate IT, the quest for seamless user experience often leads us down the path of integration and synchronization. Azure Entra

Navigating the Complexities of Password Synchronization with Azure Entra Read More »

Help-Desk-Password-Theft-IBM-Survey-Blog

23% of Attacks Rely on Stolen Passwords – How Help Desk Password Theft is Compromising Our Cybersecurity

Home » 2024 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter 23% of Attacks Rely on Stolen Passwords – How Help Desk Password Theft is Compromising Our Cybersecurity Finn Jensen | Founder, FastPasscorp According to the latest findings from the IBM/Ponemon 2023 survey, social engineering and stolen or compromised credentials are

23% of Attacks Rely on Stolen Passwords – How Help Desk Password Theft is Compromising Our Cybersecurity Read More »

Financial-Impact-of-Data-Breaches-IBM-2023-Report

Understanding the Financial Impact of Data Breaches: Insights from IBM’s 2023 Report

Home » 2024 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter Understanding the Financial Impact of Data Breaches: Insights from IBM’s 2023 Report Finn Jensen | Founder, FastPasscorp In the rapidly evolving digital world, the financial consequences of data breaches are becoming increasingly significant for businesses across the globe. The IBM-sponsored

Understanding the Financial Impact of Data Breaches: Insights from IBM’s 2023 Report Read More »

Identity Proofing Data Breach Risk

Fortifying IT Help Desk Security with FastPass: Mastering Identity Verification

Home » 2024 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter Fortifying IT Help Desk Security with FastPass: Mastering Identity Verification Finn Jensen | Founder, FastPasscorp Turning the Tide: Proactive Solutions to Thwart Social Engineering at Your Help Desk Picture this alarming scenario: It’s a regular day at the office, and

Fortifying IT Help Desk Security with FastPass: Mastering Identity Verification Read More »

Scroll to Top