2022

Ændret forventning til årsresultat 2022

Ændret forventning til årsresultat 2022 Selskabets bestyrelse meddeler hermed, at selskabet nu forventer et resultat før skat i niveau minus 1-2 millioner DKK – den tidligere forventning var et resultat omkring 0. Selskabet fastholder forventningen om en 10% forøgelse af ARR: Annual Recurrent Revenue, som defineret i selskabets årsrapport. Baggrund: På trods af mange lovende […]

Ændret forventning til årsresultat 2022 Read More »

Best SSPR Products Blog

What are the 10 best SSPR solutions?

Home » 2022 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter What are the 10 best SSPR solutions? With hundreds of large customers we have gained a lot of experience with customers’ interests and questions when they are about to decide for a new SSPR solution (Self-Service Password Reset). Often,

What are the 10 best SSPR solutions? Read More »

CISCO data breach

CISCO’s Corporate Network breached with Vishing method

Home » 2022 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin 𝕏 Share on Twitter Twitter CISCO’s Corporate Network breached with Vishing method Network equipment manufacturer giant Cisco, confirmed on 11 August 2022, that their corporate network was breached by the Yanluowang ransomware group and they were able to obtain access to Cisco’s employees’ accounts.

CISCO’s Corporate Network breached with Vishing method Read More »

FN6/2022 Halvårsmeddelelse FastPassCorp 2022

Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2022 Perioden er ikke direkte sammenlignelig med de tidligere tilsvarende perioder på grund af overtagelsen af KSS i UK. Det er første gang regnskabet indeholder vores engelske datterselskab fuldt ud. Sidste år indeholdt halvårsregnskabet kun UK med 1 måned. Vores forretning har altid haft sit omsætningsmæssige tyngdepunkt i andet halvår,

FN6/2022 Halvårsmeddelelse FastPassCorp 2022 Read More »

Ny bestyrelsesformand hos FastPassCorp

Selskabets bestyrelse har konstitueret sig med Kurt Bager som ny formand, mens tidligere formand Tommy V- Larsen fortsætter i bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen i marts  har Tommy V. Larsen ønsket at træde tilbage som formand, efter 14 år på posten, og erstattes af Kurt Bager, der er CEO for Auditdata. Kurt Bager har 3 års

Ny bestyrelsesformand hos FastPassCorp Read More »

Generalforsamlingsreferat 2022

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00 Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 620978 aktier = 71,2%. Ialt var 14

Generalforsamlingsreferat 2022 Read More »

2021 FastPassCorp årsresultat FN2/2022

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2021 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2021. For oversigt over et sammendrag af konsolideret resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for koncernen: se tilhørende fulde FirstNorth meddelelse (PDF) Årets store begivenhed var opkøbet af vores engelske partner

2021 FastPassCorp årsresultat FN2/2022 Read More »

Press Release Header

FastPassCorp joins ServiceNow Partner Program

Home » 2022 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin Share on Twitter Twitter FastPassCorp joins ServiceNow Partner Program FastPass integrates with ServiceNow to protect the service desks against social engineering COPENHAGEN, Denmark — February 16,2022 — FastPassCorp today announced it has joined the ServiceNow Partner Program and is releasing a new integration with

FastPassCorp joins ServiceNow Partner Program Read More »

FastPassCorp A/S – Intern viden om ny forventning til årsresultat 2021

Selskabet meddeler hermed, at ændrede opgørelsesprincipper for anerkendelse af omsætning i årsopgørelsen vil betyde en væsentlig negativ ændring til såvel omsætning som resultat for regnskabsåret 2021. Baggrund: Selskabet har som regnskabsprincip, at ubetingede ordrer på software-leje tages til indtægt på tidspunkt for ordren. Løbende rapportering til markedet har derfor taget udgangspunkt i at alle ubetingede

FastPassCorp A/S – Intern viden om ny forventning til årsresultat 2021 Read More »

ServiceNow and FastPass Featured Image

FastPass IVM ServiceNow Certified

Home » 2022 Share on Facebook Facebook Share on Linkedin Linkedin Share on Twitter Twitter FastPass IVM certified for ServiceNow Store FastPass IVM has been certified by ServiceNow for the ServiceNow Store. This means that ServiceNow customers now can find information about the integration between FastPass IVM and ServiceNow Store and can connect directly to

FastPass IVM ServiceNow Certified Read More »

Scroll to Top