FirstNorth Nasdaq

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab Kære investor, branchemediet ITWATCH interviewede Finn Jensen i anledning af årsregnskabet og Finn’s fratræden som direktør. Se hele artiklen her: https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/software/article16996522.ece?utm_source Da artiklen er bag et medlemslogin, så har vi her samlet nogle få afsnit fra artiklen: ………. I september 2023 blev det famøse Las Vegas-hotel MGM ramt af et

FastPassCorp omtalt i IT-WATWCH vedr årsregnskab Read More »

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2023 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabet i vedlagte PDF. Selskabets revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Resume Resultatet for 2023 levede ikke op til forventningerne. Det er positivt, at fakturering af løbende kontrakter øgedes og vi dermed i

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat Read More »

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie Kære investor, branchemediet ITWATCH kører en serie om FirstNorth. I den forbindelse blev også FastPassCorp kontaktet og gav sit besyv med. https://itwatch.dk/ITNyt/Startup/article16948811.ece Da artiklen er bag et medlemslogin, så har vi her samlet citaterne fra Finn Jensen: De fremførte argumenter gør sig i større eller mindre grad også

FastPassCorp omtalt i ITWATCH vedr FirstNorth serie Read More »

Ny direktør i FastPassCorp pr 1. april

FN1/2024 Ledelsesændring FastPassCorp FastPassCorp får ny CEO (Direktør) per 1. april 2024 når Anders Meyer overtager ansvaret efter Finn Jensen. Finn Jensen har ønsket at få reduceret arbejdstiden og ansvaret efter at have passeret de 70 år og efter 15 år i spidsen for FastPassCorp. Finn fortsætter med at deltage i direkte salgs- og marketing

Ny direktør i FastPassCorp pr 1. april Read More »

Ændret forventning til årsresultat 2022

Ændret forventning til årsresultat 2022 Selskabets bestyrelse meddeler hermed, at selskabet nu forventer et resultat før skat i niveau minus 1-2 millioner DKK – den tidligere forventning var et resultat omkring 0. Selskabet fastholder forventningen om en 10% forøgelse af ARR: Annual Recurrent Revenue, som defineret i selskabets årsrapport. Baggrund: På trods af mange lovende

Ændret forventning til årsresultat 2022 Read More »

FN6/2022 Halvårsmeddelelse FastPassCorp 2022

Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2022 Perioden er ikke direkte sammenlignelig med de tidligere tilsvarende perioder på grund af overtagelsen af KSS i UK. Det er første gang regnskabet indeholder vores engelske datterselskab fuldt ud. Sidste år indeholdt halvårsregnskabet kun UK med 1 måned. Vores forretning har altid haft sit omsætningsmæssige tyngdepunkt i andet halvår,

FN6/2022 Halvårsmeddelelse FastPassCorp 2022 Read More »

Ny bestyrelsesformand hos FastPassCorp

Selskabets bestyrelse har konstitueret sig med Kurt Bager som ny formand, mens tidligere formand Tommy V- Larsen fortsætter i bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen i marts  har Tommy V. Larsen ønsket at træde tilbage som formand, efter 14 år på posten, og erstattes af Kurt Bager, der er CEO for Auditdata. Kurt Bager har 3 års

Ny bestyrelsesformand hos FastPassCorp Read More »

Generalforsamlingsreferat 2022

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00 Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 620978 aktier = 71,2%. Ialt var 14

Generalforsamlingsreferat 2022 Read More »

FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at Platzer Invest ApS har foretaget følgende aktiekøb i FastassCorp: 5.920 stk. til en gennemsnitspris på DKK 38,15. Nicolai Platzer privat hat købt: 2.500 aktier til en gennemsnitspris på 38,2. Samlet er der således købt 8.420 aktier. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

FastPassCorp A/S – Insider handel Read More »

2021 FastPassCorp årsresultat FN2/2022

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2021 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2021. For oversigt over et sammendrag af konsolideret resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for koncernen: se tilhørende fulde FirstNorth meddelelse (PDF) Årets store begivenhed var opkøbet af vores engelske partner

2021 FastPassCorp årsresultat FN2/2022 Read More »

FastPassCorp A/S – Intern viden om ny forventning til årsresultat 2021

Selskabet meddeler hermed, at ændrede opgørelsesprincipper for anerkendelse af omsætning i årsopgørelsen vil betyde en væsentlig negativ ændring til såvel omsætning som resultat for regnskabsåret 2021. Baggrund: Selskabet har som regnskabsprincip, at ubetingede ordrer på software-leje tages til indtægt på tidspunkt for ordren. Løbende rapportering til markedet har derfor taget udgangspunkt i at alle ubetingede

FastPassCorp A/S – Intern viden om ny forventning til årsresultat 2021 Read More »

IVM ordre i USA

FastPassCorp har vundet en ny ordre på IVM i USA En af FastPassCorp’s store kunder i USA har valgt at anvende det nye modul: Identity Verification Manager, som et øget sikkerhedslag til deres service desk. Med cirka 15.000 ansatte tilhører kunden FastPassCorp’s målgruppe. Kunden kræver anonymitet på grund af den sikkerhedsmæssige anvendelse af FastPass. Kunden

IVM ordre i USA Read More »

FastPassCorp halvårsresultat – fastholder 30% vækst

Med overtagelsen af vores engelske partner KSS i første halvår har selskabet taget et stort skridt frem. Det vil fremskynde vores planer for væksten gennem tilgangen af aftalerne i UK og overtagelsen af FastPass Cloud. Annonceringen er blevet positivt modtaget af de engelske kunder og medarbejdere. Introduktionen af IVM (Identity Verification Manager) fortsætter og vi

FastPassCorp halvårsresultat – fastholder 30% vækst Read More »

SYNNEX adds FastPass to its security portfolio

SYNNEX now offers FastPass solutions for added security and productivity with password processes to its partner network and customers. FastPassCorp’s distribution agreement with SYNNEX will provide resellers in the US and Canada access to FastPass’ portfolio of Identify Verification and Password self-service solutions, delivered from the Cloud or on-premise. For FastPassCorp, the agreement is part

SYNNEX adds FastPass to its security portfolio Read More »

KMD og FastPassCorp samarbejder om Identity Management

KMD har valgt at udvide samarbejdet med FastPassCorp til også at dække løsninger til identitets bekræftelse i sammenhæng med KMDs Delta løsning. FastPassCorp ser store muligheder i det udvidede samarbejde med KMD for øget udbredelse af FastPass og vore nye løsning: Identity Verification Manager (IVM). I tilknytning til KMDs egen-udviklede DELTA løsning til Identity Management

KMD og FastPassCorp samarbejder om Identity Management Read More »

Opkøb af UK partner KSS

FastPassCorp og ejer af Knowledge Secure Systems (KSS) har aftalt, at FastPassCorp overtager 100% ejerskab af KSS. Overtagelsesdag hurtigst muligt. FastPassCorp overtager vores mangeårige samarbejdspartner KSS for at styrke vores muligheder i UK. Vi anser det som et meget vigtigt og værdiskabende træk for selskabet. Overtagelse sker med fuld opbakning fra ejer og medarbejdere i

Opkøb af UK partner KSS Read More »

Ny kunde i Colombia

Vores partner for Syd- og Centralamerika Green Light Technology har indgået aftale med Banco Finandina om anvendelse af FastPass til password selvbetjening og synkronisering af kodeord. Green Light Technology har opbygget en fin gruppe af FastPass kunder i Sydamerika, og har især kontakter til den finansielle sektor.  Der offentliggøres ikke finansielle informationer om ordren, og

Ny kunde i Colombia Read More »

ICY og FastPassCorp samarbejder om Identity Management

Det danske it-selskab ICY har valgt FastPassCorp som samarbejdspartner af løsninger til identitets bekræftelse for selskabets kunder. FastPassCorp ser store muligheder for øget udbredelse af FastPass i Danmark gennem et nyt samarbejde med ICY. FastPass tilbydes fremover af ICY til især det danske marked som enten en cloud løsning eller en lokal løsning. Med ICYs

ICY og FastPassCorp samarbejder om Identity Management Read More »

Ny kunde i Belgien

Vores europæiske team har indgået aftale med en belgisk virksomhed om anvendelse af FastPass til password synkronisering af kodeord til IBM i system, samt til selvbetjening af glemte kodeord. Password synkronisering betyder, at medarbejderne fremover kun behøver at huske et fælles kodeord til deres forskellige systemer. Indtil nu har der været forskellige kodeord for Windows

Ny kunde i Belgien Read More »

Californisk storkunde opgraderer til FastPass V4

Vores team i Nordamerika har indgået aftale med en af vore store nuværende kunder om opgradering til FastPass V4. Opgraderingen indeholder samtidigt øget funktionalitet, som har resulteret i en pæn købsordre. Da kunden arbejder indenfor forsvar- / sikkerhedssektoren ønskes anonymitet. Kunden har i forbindelse med skiftet til FastPass V4 ønsket at benytte nye betalbare autentifikations

Californisk storkunde opgraderer til FastPass V4 Read More »

Cidel Bank ny kunde i Canada

Vores team i Nordamerika har indgået aftale med den Canadiske bank Cidel om anvendelse af FastPass til password synkronisering af kodeord til IBM system, samt til selvbetjening af glemte kodeord. Password synkronisering betyder, at medarbejderne fremover kun behøver at huske et fælles kodeord til deres forskellige systemer. Indtil nu har der været forskellige kodeord for

Cidel Bank ny kunde i Canada Read More »

Første IVM kunde i UK

Vores UK partner KSS har vundet den første IVM kunde i UK. Byen Bridgend i Wales har indgået aftale om IVM for cirka 4000 brugere. Identity Verification Manager giver organisationer mulighed for et nyt niveau af sikkerhed i forbindelse med bekræftelse af ansattes identitet. Det er særligt relevant, hvor der er tale om kritiske informationer

Første IVM kunde i UK Read More »

FastPassCorp A/S årsresultat 2020

FastPassCorp A/S årsresultat 2020 Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 1/2021 Søborg, den 23. februar 2021 FastPassCorp A/S årsresultat 2020 For nøgletal henvises til FN1/2020   Resume 2020 var budgetteret til at være året, hvor FastpassCorp ville realisere vækst i både omsætning og kunder. Nye sælgere, nyt marketing team og annoncering af nyt produktmodul

FastPassCorp A/S årsresultat 2020 Read More »

FastPassCorp halvårsresultat – første IVM installation

Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2020 Vi har i første halvår frigivet Identity Verification Manager og har modtaget mange positive tilkendegivelser vedrørende produktets kvaliteter og værdi som beskyttelse mod social engineering. I den forbindelse er der produceret videos, afholdt webinars, udsendt white-papers og afholdt mange web-møder med partners, kunder og kundeemner. Første kundeinstallation er under

FastPassCorp halvårsresultat – første IVM installation Read More »

Referat fra FastPassCorp A/S’ ordinære generalforsamling 2020

  Mandag den 27.april 2020 kl. 16:00 Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde Finn Jensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1 Finn Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 554.474 aktier = 65,4%. Personligt eller via fuldmagter var

Referat fra FastPassCorp A/S’ ordinære generalforsamling 2020 Read More »

Nyt FastPass produkt annonceres

FastpassCorp annoncerer i dag et nyt produkt med navnet – FastPass Identity Verification Client – forkortet IVC, der efter en række tests nu er salgsklar. IVC (Identity Verification Client) er en udvidelse og erstatning af det tidligere omtalte FPR.  IVC løser et væsentligt sikkerhedsproblem for virksomheder og organisationer, der arbejder med en help desk. Med IVC leverer

Nyt FastPass produkt annonceres Read More »

Indkaldelse til generalforsamling

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 6/2020 Søborg, 1. april 2020 FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling Mandag den 27. april 2020 kl 16:00 Hos FastPassCorp A/S, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg, samt som WEB-cast   Til aktionærerne, FastPassCorp A/S agter at afholde generalforsamling den 27. april 2020, men denne gang i stærkt reduceret form som

Indkaldelse til generalforsamling Read More »

FN5/2020 Aflysning af generalforsamling

Selskabet beklager hermed at meddele at generalforsamlingen den 23. marts aflyses. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling snarest. Vi vil anmode vore aktionærer om at reservere den 27. april kl 16:00. Det nye tidspunkt sikrer, at selskabet overholder egne vedtægter og offentlige indrapporteringskrav for godkendelse af 2019 regnskabet. Selvom Corona betingede begrænsninger på møder

FN5/2020 Aflysning af generalforsamling Read More »

FN3/2020 På grund af Corona virus ser vi os nødsaget til at ændre vores 2020 forventning

Effekten af Corona udbruddet rammer også vores forretning. Vi ser, at møder og aktiviteter aflyses, dels pga mødebegrænsninger og dels fordi vore kunder laver væsentlige ændringer til deres prioriteringer. Konsekvensen er, at vi ikke ser noget klart billede for udvilingen af vores salgsmuligheder i den nærmeste fremtid. Når situationen normaliseres, vil selskabet orientere om, hvorledes

FN3/2020 På grund af Corona virus ser vi os nødsaget til at ændre vores 2020 forventning Read More »

Ændring vedrørende generalforsamling

Generalforsamlingen for FastPassCorp A/S bliver nu afholdt som et virtuelt møde. Bestyrelsen har ønsket at imødekomme ønskerne om at reducere al mødevirksomhed, og afholder derfor generalforsamlingen på uændret tidspunkt: mandag den 23. marts kl 16:00, men via link til webinar. Alle der har tilmeldt sig bliver informeret direkte; men for at andre aktionærer kan benytte

Ændring vedrørende generalforsamling Read More »

FastPassCorp A/S årsresultat 2019

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 1/2020 Søborg, den 25. februar 2020 FastPassCorp A/S årsresultat 2019 For nøgletal henvises til FN1/2020 PDF   Resume 2019 var et år med fremgang på vigtige områder; men desværre også med stilstand på andre områder Ekstern fakturering lavere end i 2018 Årsværdien af uopsagte aftaler er steget Nye

FastPassCorp A/S årsresultat 2019 Read More »

Guernsey er ny FastPass kunde

Vores UK-distributør: Knowledge Secure Systems (KSS) har sammen med en mangeårig FastPass partner vundet Guernsey government som ny FastPass kunde. Initial ordren dækker udrulning til mindst 5.000 brugere, og FastPass løsningen bliver driftet fra partnerens driftscenter. Ordren øger kontraktsporteføljen for de kommende år.

Guernsey er ny FastPass kunde Read More »

Første kunde i Kina

FastPassCorp har vundet en ny international kunde, hvor FastPass installeres i Kina. Kunden er AsteelFlash, som nu ejes af USI (United Scientific Industrial) fra Shanghai. Kunden vil med FastPass øge produktivitet i sin password-håndtering, samt øge sit generelle sikkerhedsniveau. Kontakten til kunden er skabt gennem vores tilstedeværelse på sociale medier og Google search. Initial ordren

Første kunde i Kina Read More »

FastPassCorp sænker vækstforventningen

FastPassCorp A/S kommer ikke til at opnå vores forventning om yderligere vækst for 2019 sammenlignet med 2018. En række store salgsprojekter med forventet afslutning i 4. kvartal er af kunderne blevet udskudt til 2020. På basis af resultaterne år-til-dato og den salgs-pipeline der fortsat arbejdes med, forventes der fortsat positivt resultat for hele året. PDF

FastPassCorp sænker vækstforventningen Read More »

Testorder med managed service provider

FastPass er blevet udvalgt til en testorder af en stor managed service provider (MSP). Ordren bekræfter FastPass’ styrke overfor MSP’er. I første omgang drejer det sig om en løsning for 500 brugere hos en af service providerens kunder i Østrig. Kunden og service provideren ønsker effektivisering af password processer og forenkling for brugerne. Ordren er

Testorder med managed service provider Read More »

FastPassCorp flytter til nyt hovedkontor

Med de udmeldte planer for vækst fremover har selskabet haft behov for større rammer. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi nu har gennemført flytning fra Kongens Lyngby til: Gladsaxevej 376, st; 2860 Gladsaxe Flytningen muliggør en væsentlig forøgelse af medarbejderantallet. Samtidig skabes væsentlig bedre arbejdsvilkår for alle medarbejdere. Vi ser frem

FastPassCorp flytter til nyt hovedkontor Read More »

FastPassCorp har vundet ny kunde i Polen

FastPass er blevet valgt af virksomheden Vipasz fra Polen. Kunden ønsker effektivisering af password processer og forenkling for brugerne. FastPass giver brugerne selvbetjening og kundens smartcard løsning integreres til FastPass. Ordren er for 2000 brugere og inkluderer smartcard. FastPassCorp ser spændende muligheder i Polen, og de er forbedret gennem samarbejdet med partneren Valcallidus, som står

FastPassCorp har vundet ny kunde i Polen Read More »

Ny MSP kunde i USA

FastPassCorp har vundet en ny managed service provider (MSP) partner i USA. Partneren har et stort antal kunder, hvor FastPass skal give bedre kundeservice og sikkerhed samt højere produktivitet for vores nye partner. Af konkurrencehensyn ønsker partneren anonymitet indtil videre. Initial ordren er baseret på årlige ydelser for mindst 5.000 brugere. Kunden forventer gradvist at

Ny MSP kunde i USA Read More »

FastPassCorp har vundet ny kunde i USA

FastPass er blevet valgt af Edv. C. Levy fra Michigan, USA. Kunden ønsker effektivisering af password processer og forenkling for brugerne. FastPass synkroniserer automatisk brugernes passwords fra Windows til kundens Oracle passwords. De ansatte skal herefter kun huske ét password, hvilket vurderes som en stor lettelse. Ordren er for 1000 brugere og inkluderer Oracle. Ordren

FastPassCorp har vundet ny kunde i USA Read More »

FastPassCorp har vundet ny offentlig kunde i Skandinavien

FastPass er blevet valgt af en offentlig kunde i Skandinavien. Kunden ser FastPass som en del af sikkerhedsløsningen, og ønsker derfor anonymitet. Kunden ønsker effektivisering af service desk processerne og bedre service til brugere i forbindelse med password problemer. Løsningen indeholder nye komponenter indenfor autentifisering af brugerne. Ordren er for 3000 brugere og er således

FastPassCorp har vundet ny offentlig kunde i Skandinavien Read More »

Pressemeddelelse: FastPassCorp har vundet ny kunde i USA

FastPass er blevet valgt og installeret af ny kunde fra Baton Rouge, Louisiana USA. Kunden ønskede effektivisering af service desk processerne og bedre service til brugere såvel internt som eksternt i forbindelse med password problemer. Installation og implementering er nu godkendt af kunden. Kunden ønsker anonymitet. Ordren er for 500 brugere og er således en

Pressemeddelelse: FastPassCorp har vundet ny kunde i USA Read More »

FN3/2019 Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesformand Tommy V. Larsen og bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer begge har udnyttet aktieoptioner til køb af 500 aktier a 35 DDK pr aktie. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com Certified Adviser Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner

FN3/2019 Insider handel Read More »

FastPassCorp A/S årsresultat 2018 og ny vækstambition

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2018 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2018. For den fulde FirstNorth meddelelse  fortsæt til vedlagte PDF 260219 FN2 Årsregnskab 2018 ver 1.1 For information om årsmeddelelsen kontakt direktør Finn Jensen

FastPassCorp A/S årsresultat 2018 og ny vækstambition Read More »

PR: KMD og FastPassCorp samarbejder om sikkerhed og kundeservice

Det danske it-selskab KMD har valgt FastPassCorp som samarbejdspartner og leverandør af løsninger til forbedret kundeservice og sikkerhed ved password problemer. FastPassCorp ser store muligheder for øget udbredelse af FastPass i Danmark gennem et nyt samarbejde med KMD. FastPass tilbydes fremover af KMD til især det danske marked som enten en cloud løsning eller en

PR: KMD og FastPassCorp samarbejder om sikkerhed og kundeservice Read More »

FastPassCorp A/S skifter certified advisor

FastPassCorp A/S har pr. 3. Januar 2019 valgt Baker Tilly Corporate Finance som Certified Adviser i stedet for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ny Certified Adviser for FastPassCorp A/S er således: Baker Tilly Corporate Finance P/S Poul Bundgaards Vej 1, 1. sal, 2500 Valby Att.: Gert Mortensen Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24

FastPassCorp A/S skifter certified advisor Read More »

Største FastPass kundeprojekt igangsat

FastPassCorp’s britiske distributør Knowledge Secure Systems har modtaget ordre på opstart af det største kundeprojekt indtil nu for FastPass. Ordren vedrører udrulning af FastPass til en international virksomhed med cirka 150.000 brugere. Ordregiver er en af de største internationale managed service providers, som aktivt udnytter FastPass til at skabe bedre kundeoplevelser, lavere omkostninger og øget

Største FastPass kundeprojekt igangsat Read More »

Nordea har påbegyndt aktieanalyse dækning af FastPassCorp A/S

Nordea har offentliggjort deres første aktie analyse af FastPassCorp aktien, som handles på FirstNorth i Danmark under koden: FASTPC. Ledende analytiker er Claus Almer, Senior Equity Analyst. Analysen er tilgængelig her:  FastPassCorp Stockanalysis I henhold til EU’s nye markedsforordning (MIFID) må banker ikke længere udarbejde analyser på eget initiativ, men skal have omkostningsdækning fra aktiekøbere

Nordea har påbegyndt aktieanalyse dækning af FastPassCorp A/S Read More »

FN 14/2018 FastPassCorp A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2018.

Resumé  FastPassCorp A/S har i første halvår af 2018 realiseret et underskud efter skat på DKK 521.000, hvilket er under resultatet for samme periode 2017. Der har været en nedgang i dækningsbidraget sammenlignet med sidste år. Det skyldes først og fremmest de planlagte højere omkostninger til salgspersonale og marketing, som beskrevet i årsrapporten, samt en

FN 14/2018 FastPassCorp A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2018. Read More »

FN13/2018 FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at CTO Morten Andresen har solgt 12000 aktier a 40 DKK. Bestyrelsen har i henhold til selskabets interne regler for handel med aktier accepteret transaktionen. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com Certified Adviser BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Att.

FN13/2018 FastPassCorp A/S – Insider handel Read More »

FN12/2018 FastPassCorp A/S meddelelse om gennemførelse af kapitaludvidelse

I forlængelse af FN11/2018 om udnyttelse af warrants i henhold til bemyndigelse i vedtægternes §11.3 meddeles det hermed, at kapitaludvidelsen nu er gennemført. Aktiekapitalen er udvidet med 23.000 aktier a nominelt 5 kroner, ialt 115.000 kroner. Det nye antal aktier er herefter 847.917 styk. Aktierne er blevet nytegnet til 30 kr/aktie. Vedtægterne er som følge

FN12/2018 FastPassCorp A/S meddelelse om gennemførelse af kapitaludvidelse Read More »

Ordre med ny international managed service provider

FastPassCorp’s engelske distributør Knowledge Secure Systems (KSS) har indgået aftale om FastPass anvendelse hos en stor britisk by. Ordren er placeret af CGI UK, som er en af de store internationalt anerkendte managed service providers eller IT-outsourcing firmaer. Ydelsen leveres fra FastPass Cloud og omsætningen vil derfor afregnes som en årlig ydelse.   Aftalen er

Ordre med ny international managed service provider Read More »

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i FastPassCorp A/S den 22. marts 16:00. Den afholdes hos SparNord Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker SparNord for deres velvilje. Dagsorden  i henhold til vedtægterne: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og

Indkaldelse til generalforsamling Read More »

2017 årsresultat

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2017 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og har i overensstemmelse hermed offentliggjort regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2017. Se: 200218 FN2 Årsregnskab 2017 ver 2.1 for den fulde tekst i FirstNorth meddelelsen Resume I 2017 fortsatte den positive udvikling fra de foregående år: Ekstern fakturering er 23%

2017 årsresultat Read More »

USA Salgschef ansættes, FN1/2018

Efter flere års fremgang i USA har selskabet besluttet at starte med egen repræsentation i USA. Fra februar måned er Jeff Peterson salgschef for FastPassCorp’s salgsaktiviteter i USA med udgangspunkt i Boston, hvor vi allerede har væsentlige kunder. Jeff Peterson kommer med en stærk baggrund i salg af IT-security services og produkter, og har dermed

USA Salgschef ansættes, FN1/2018 Read More »

Ny stor finanskunde til FastPassCorp

FirstNorth meddelelse nr. 9/2017 Kongens Lyngby, den 30. november 2017  Ny stor finanskunde til FastPassCorp FastPassCorp har idag modtaget betinget ordre på levering af FastPass Enterprise Password Manager til en stor europæisk bank. Løsningen skal bidrage til kundens behov for sikkerhed og produktivitet i deres password management. Ordren er indgået i samarbejde med en lokal

Ny stor finanskunde til FastPassCorp Read More »

Korrektion til meddelelse om halvårsrapport

Vi har med beklagelse fundet fejl i FirstNorth meddelelse 7/2017 vedrørende halvårsrapporten.   For resultat forventning for 2017 refereres til resultat efter skat. Der henvises også til den udtrykte forventning i årsrapporten fra februar, hvor der imidlertid skrives: resultat før skat. Forventning til årsresultatet er og har hele tiden været: Resultat før skat.   I andet afsnit anvendes

Korrektion til meddelelse om halvårsrapport Read More »

FastPassCorp offentliggør nyt produkt.

FastPassCorp udvider familien af password løsninger til nu også at indeholde ”FastPass Facilitated Password Reset” (FPR). De oprindelige FastPass løsninger har fokus på brugernes selvbetjening ved glemte eller låste passwords. I virkelighedens verden viser det sig imidlertid, at der altid vil være brugere, som af forskellige årsager ikke kan løse opgaven selv og derfor kontakter

FastPassCorp offentliggør nyt produkt. Read More »

Scroll to Top