FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat

FN2-2024 2023 FastPassCorp årsresultat

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2023 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabet i vedlagte PDF. Selskabets revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

Resume

Resultatet for 2023 levede ikke op til forventningerne. Det er positivt, at fakturering af løbende kontrakter øgedes og vi dermed i stor udstrækning fastholdt de nuværende kunder. Stor omkostningsbevidsthed betød reducerede omkostninger; men vi vandt for få nye kunder.

Nødvendig finansiering af foregående års underskud samt hurtigt stigende renter betød, at finansieringsomkostninger steg.

Resultat før skat og eksklusive finansiering og udviklingsomkostninger viser et overskud på MDKK 1,3 sammenlignet med MDKK på 1,9 for 2022. Resultat efter skat viser et resultat på -2,8MDKK mod -2,8MDKK i 2022.

I såvel helårs- som halvårsmeddelelsen blev følgende forventning udtrykt: Selskabets forventning er en forøgelse af ARR på mere end 10% og et resultat før skat på cirka DKK 0.

ARR målt på fakturering var i 2023 12% højere end tilsvarende for 2022 og derfor inden for rammerne af det udmeldte.

Manglende nysalg og øgede finansieringsomkostninger har resulteret i større underskud end forventet.

Da selskabets egenkapital er under 50% af aktiekapitalen vil ledelsen på den ordinære generalforsamling oplyse om planerne for aktiekapitalens genetablering i overensstemmelse med kravene i Selskabsloven §119.

Forventning for 2024 og hændelser efter årets afslutning

Selskabets forventning er en forøgelse af ARR på 10% i forhold til 2023 og et resultat før skat på cirka DKK 0.

Den hermed forventede forbedring i selskabets resultat understøttes af, at vi i første kvartal af 2024 har haft den største ordreindgang fra nye kunder nogensinde for første kvartal. Det bestyrker vores forventninger til, at vi vil vinde tilstrækkeligt mange nye ordrer til at sikre et nul-resultat på vejen til overskud i de kommende år.

Derudover har selskabet skiftet direktør per 1. april 2024.

For den fulde FirstNorth meddelelse se vedlagte PDF.

Generalforsamling og kommende meddelelser

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 29. april kl 16:00 hos selskabet; Frederiksborgvej 15, 1360 København. Der planlægges med en delvis elektronisk afholdelse. Halvårsmeddelelsen offentliggøres den 27. august. Årsregnskabet for 2024 offentliggøres den 1. april 2025.

Årsregnskabet for 2023 vil være tilgængelig fra selskabets hjemmeside fra den 8.april 2024.

Scroll to Top