FastPassCorp A/S årsresultat 2019

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 1/2020

Søborg, den 25. februar 2020

FastPassCorp A/S årsresultat 2019

For nøgletal henvises til FN1/2020 PDF

 

Resume

2019 var et år med fremgang på vigtige områder; men desværre også med stilstand på andre områder

  • Ekstern fakturering lavere end i 2018
  • Årsværdien af uopsagte aftaler er steget
  • Nye MSP-aftaler er indgået med vigtige regionale partners
  • Etablering af international digital marketing organisation
  • Forsinkelse med produkt færdiggørelse
  • Positivt resultat og cashflow fra driften

Bruttofortjenesten er faldet fra TDKK 7.187 til TDKK 6.515. Resultat før skat er TDKK 353 og dermed på lavere niveau end året før. Resultat efter skat på TDKK 276 er ligeledes på et lavere niveau end det foregående år.

Ved offentliggørelse af 2018 årsresultatet var forventningen til hele 2019 (som blev fastholdt ved halvårsregnskabet):  ” For 2019 planlægges med øgede omkostninger til salg/markedsføring og produktudvikling udover niveauet i 2018. Der forventes yderligere vækst i omsætningen til delvis at dække de øgede omkostninger. Resultat før skat forventes på samme niveau som 2018; men et mindre underskud vil kunne accepteres. I 2019 vil fremgang i de strategiske mål være vigtigere end resultatet.” I FirstNorth meddelelse 6/2019 annonceredes, at omsætningsvæksten ikke kunne nås. Flere store salgsprojekter blev forsinkede og kunne derfor ikke afsluttes i 2019.

Bestyrelsen finder omsætningsudviklingen skuffende, men finder det tilfredsstillende, at der fortsat er en overskudsgrad på 14%. Det er positivt, at organisationen er vokset med internationale ansættelser, som styrker forventningen til, at de fremtidige mål indfries.

Økonomi:

Selskabets internationaliseringsgrad er fastholdt i 2019 med 73% af faktureringen som eksport i 2019. Dette er i overensstemmelse med prioritering af salgs- og markedsføringsaktiviteter. En konsekvens heraf er dermed større følsomhed overfor valutaudsving. Med den store andel af omsætning i GBP og USD er selskabet følsomt overfor valutaudsving. I 2019 har der været et positivt bidrag fra valutapositionerne. FastPassCorp har p.t. valgt ikke at afdække disse valutarisici.

Fakturering fra løbende kontrakter øgedes yderligere i 2019 og nåede op på over 86% af den samlede fakturering. Det var højere end forventet og desuden et udtryk for, at selskabet manglede købsordrer med up-front betaling.

Årets generalforsamling besluttede en udbyttebetaling på DKK 2 pr. aktie, som blev udbetalt i april måned. Selskabet anbefaler, at årets overskud anvendes til investering i nye aktiviteter fremfor udbytte.

Vision og mål for næste 3 år

Vi har i 2019 ikke haft den planlagte omsætningsmæssige fremgang. På trods af et kortvarigt tilbageslag er vi fortsat optimistiske med hensyn til vækstmulighederne.

På trods af modgangen i 2019 forventer selskabet fortsat, at vi kan skabe høj vækst i de kommende år. Allerede for 2020 forventes en god vækst, som kan øges i årene efter.

For at opnå ovenstående mål, kræves der investeringer allerede i indeværende år. Væsentlige dele af disse investeringer bogføres direkte som omkostninger, eksempelvis salg og markedsføring. FastPassCorp udelukker ikke, at der undervejs i 2020 og 2021 kan være behov for yderligere likviditet, udover hvad den løbende drift tilvejebringer. Likviditetsbehovet påvirkes væsentligt af tidspunkterne for nye større ordrer og kontraktform. De beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen i 2019, har skabt de nødvendige forudsætninger herfor.

Forventning for 2020

For 2020 planlægges med øgede omkostninger til salg/markedsføring og produktudvikling udover niveauet i 2019. Der forventes god vækst i omsætningen til dækning af de øgede omkostninger. Resultat før skat forventes at være bedre end i 2019. I 2020 vil fremgang i de strategiske mål være vigtigere end resultatet.

Generalforsamling og kommende meddelelser

Den ordinære generalforsamling afholdes den 23. marts kl 16:00 hos vores revisionsselskab Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.

 

Oplysninger om resultat for 1. halvår 2020 udsendes den 25.august 2020.

Regnskabet vil være tilgængeligt fra vores hjemmeside senest den 14. marts 2020, og kan ligeledes rekvireres fra selskabet.

Scroll to Top