FastPassCorp A/S årsresultat 2018 og ny vækstambition

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2018 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2018.

For den fulde FirstNorth meddelelse  fortsæt til vedlagte PDF

260219 FN2 Årsregnskab 2018 ver 1.1

For information om årsmeddelelsen kontakt direktør Finn Jensen

Scroll to Top