Ændring vedrørende generalforsamling

Generalforsamlingen for FastPassCorp A/S bliver nu afholdt som et virtuelt møde. Bestyrelsen har ønsket at imødekomme ønskerne om at reducere al mødevirksomhed, og afholder derfor generalforsamlingen på uændret tidspunkt: mandag den 23. marts kl 16:00, men via link til webinar.

Alle der har tilmeldt sig bliver informeret direkte; men for at andre aktionærer kan benytte sig af muligheden, så forlænges tilmeldelsesfristen til fredag kl 12:00 i denne uge. Herefter vil alle tilmeldte modtage et LINK til mødet.

Af praktiske grunde skal afstemning ske inden mødet ved afsendelse af brevstemmer, som ligeledes skal være fremme inden fredag kl. 12:00.

Scroll to Top