Generalforsamling blev afholdt hos Grant Thornton København Ø.

Til stede personligt eller ved fuldmagt ialt 17 aktionærer repræsenterende 69,1% af aktierne.

Alle punkter på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget. Venligst se  mødereferat underskrevet af dirigent Gert Mortensen.

Logo of fastpasscorp, the self-service password management provider