FastPassCorp flytter til nyt hovedkontor

Med de udmeldte planer for vækst fremover har selskabet haft behov for større rammer. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi nu har gennemført flytning fra Kongens Lyngby til: Gladsaxevej 376, st; 2860 Gladsaxe Flytningen muliggør en væsentlig forøgelse af...

FastPassCorp har vundet ny kunde i USA

FastPass er blevet valgt af Edv. C. Levy fra Michigan, USA. Kunden ønsker effektivisering af password processer og forenkling for brugerne. FastPass synkroniserer automatisk brugernes passwords fra Windows til kundens Oracle passwords. De ansatte skal herefter kun...

FastPassCorp har vundet ny offentlig kunde i Skandinavien

FastPass er blevet valgt af en offentlig kunde i Skandinavien. Kunden ser FastPass som en del af sikkerhedsløsningen, og ønsker derfor anonymitet. Kunden ønsker effektivisering af service desk processerne og bedre service til brugere i forbindelse med password...

Pressemeddelelse: FastPassCorp har vundet ny kunde i USA

FastPass er blevet valgt og installeret af ny kunde fra Baton Rouge, Louisiana USA. Kunden ønskede effektivisering af service desk processerne og bedre service til brugere såvel internt som eksternt i forbindelse med password problemer. Installation og implementering...

FN4 FastPassCorp A/S – Referat af generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt hos Grant Thornton København Ø. Til stede personligt eller ved fuldmagt ialt 17 aktionærer repræsenterende 69,1% af aktierne. Alle punkter på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget. Venligst se  mødereferat underskrevet af dirigent Gert...

FN3/2019 Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesformand Tommy V. Larsen og bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer begge har udnyttet aktieoptioner til køb af 500 aktier a 35 DDK pr aktie. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10...

FastPassCorp A/S årsresultat 2018 og ny vækstambition

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2018 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2018. For den fulde...

PR: KMD og FastPassCorp samarbejder om sikkerhed og kundeservice

Det danske it-selskab KMD har valgt FastPassCorp som samarbejdspartner og leverandør af løsninger til forbedret kundeservice og sikkerhed ved password problemer. FastPassCorp ser store muligheder for øget udbredelse af FastPass i Danmark gennem et nyt samarbejde med...

FastPassCorp A/S skifter certified advisor

FastPassCorp A/S har pr. 3. Januar 2019 valgt Baker Tilly Corporate Finance som Certified Adviser i stedet for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ny Certified Adviser for FastPassCorp A/S er således: Baker Tilly Corporate Finance P/S Poul Bundgaards Vej 1, 1....

FastPassCorp har succes med USA satsning

FastPassCorp har fået bekræftet, at første nye store kunde i USA er vundet af den nye US salgschef Jeff Peterson. Kunden har haft FastPass på prøve i cirka 2 måneder og har nu bekræftet, at ordren er endelig. FastPass løsningen hjælper kunden med passwords i relation...

Største FastPass kundeprojekt igangsat

FastPassCorp’s britiske distributør Knowledge Secure Systems har modtaget ordre på opstart af det største kundeprojekt indtil nu for FastPass. Ordren vedrører udrulning af FastPass til en international virksomhed med cirka 150.000 brugere. Ordregiver er en af de...

Nordea har påbegyndt aktieanalyse dækning af FastPassCorp A/S

Nordea har offentliggjort deres første aktie analyse af FastPassCorp aktien, som handles på FirstNorth i Danmark under koden: FASTPC. Ledende analytiker er Claus Almer, Senior Equity Analyst. Analysen er tilgængelig her:  FastPassCorp Stockanalysis I henhold til EU’s...

FN13/2018 FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at CTO Morten Andresen har solgt 12000 aktier a 40 DKK. Bestyrelsen har i henhold til selskabets interne regler for handel med aktier accepteret transaktionen. Yderligere oplysninger FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48...

Udnyttelse af warrants

Selskabet skal hermed meddele, at CTO Morten Andresen har udnyttet sin ret til køb af 16.000 warrants a 30 kr/aktie. COO Anders Meyer har  udnyttet sin ret til køb af 7.000 warrants a 30 kr/aktie. Selskabet vil udstede et tilsvarende antal aktier i henhold til...

Ordre med ny international managed service provider

FastPassCorp’s engelske distributør Knowledge Secure Systems (KSS) har indgået aftale om FastPass anvendelse hos en stor britisk by. Ordren er placeret af CGI UK, som er en af de store internationalt anerkendte managed service providers eller IT-outsourcing firmaer....

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i FastPassCorp A/S den 22. marts 16:00. Den afholdes hos SparNord Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker SparNord for deres velvilje. Dagsorden  i henhold til vedtægterne: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i...

FN5/2018 FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesformand Tommy V. Larsen gennem sit selskab Tommy Larsen Invest har solgt 500 aktier a 43 DKK. Der er endvidere købt 1000 aktier via optionsprogrammet til 35 DKK/aktie.

FN4/2018 Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer har købt 500 aktier a kurs 43.  

FN3/2018 FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesmedlem Jess J. Ibsen har udnyttet 1000 aktieoptioner a kurs 35 DKK. Aktierne tages fra selskabets eget depot. 210218 FN3 Insiderhandel

2017 årsresultat

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2017 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og har i overensstemmelse hermed offentliggjort regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2017. Se: 200218 FN2...

USA Salgschef ansættes, FN1/2018

Efter flere års fremgang i USA har selskabet besluttet at starte med egen repræsentation i USA. Fra februar måned er Jeff Peterson salgschef for FastPassCorp’s salgsaktiviteter i USA med udgangspunkt i Boston, hvor vi allerede har væsentlige kunder. Jeff Peterson...

FN10/2017 Bekræftelse af ordre til stor finanskunde

FastPassCorp har nu modtaget endelig bekræftelse på den i FN9/2017 annoncerede ordre, og den kan hermed indgå i regnskabet for 2017. Vi udsender denne meddelelse, da flere aktionærer og investorer har udtrykt ønske herom.

Ny stor finanskunde til FastPassCorp

FirstNorth meddelelse nr. 9/2017 Kongens Lyngby, den 30. november 2017  Ny stor finanskunde til FastPassCorp FastPassCorp har idag modtaget betinget ordre på levering af FastPass Enterprise Password Manager til en stor europæisk bank. Løsningen skal bidrage til...

Korrektion til meddelelse om halvårsrapport

Vi har med beklagelse fundet fejl i FirstNorth meddelelse 7/2017 vedrørende halvårsrapporten.   For resultat forventning for 2017 refereres til resultat efter skat. Der henvises også til den udtrykte forventning i årsrapporten fra februar, hvor der imidlertid...

Præsentation fra Investordagen København

På Dansk Aktionærforenings Investordag på hotel Radisson Sky præsenterede jeg FastPasscorp på et ½ times indlæg. Der var god interesse og spørgelyst. Vi takker de mange interesserede som besøgte Nicolai Platzer og mig på standen

FastPassCorp offentliggør nyt produkt.

FastPassCorp udvider familien af password løsninger til nu også at indeholde ”FastPass Facilitated Password Reset” (FPR). De oprindelige FastPass løsninger har fokus på brugernes selvbetjening ved glemte eller låste passwords. I virkelighedens verden viser det sig...

FastPassCorp – delårsrapport 1. halvår 2017

FastPassCorp A/S har i første halvår af 2017 realiseret et overskud efter skat på kr. 63.000 – under resultatet for samme periode 2016. Der har været en nedgang i dækningsbidraget sammenlignet med sidste år. Det skyldes i væsentlig grad at omsætningen har en...

FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele,at COO Anders Meyer har solgt 6000 aktier til Enterprise Sales Director US Andrew Porter til en styk pris af 48 kr aftalt på basis af prisen de sidste 4 uger. De er begge omfattet af selskabets regler for insiders.   Insider handel...

FastPassCorp A/S – Insider handel

Selskabet skal hermed meddele, at COO Anders Meyer har udnyttet 6000 styk af sit aktieoptionsprogram til en pris på 30 kr/aktie. Selskabet opfylder sin forpligtelse gennem sit eget depot af FastPass aktier. Insider handel AM juni 2017
Logo of fastpasscorp, the self-service password management provider