Udnyttelse af warrants

Selskabet skal hermed meddele, at CTO Morten Andresen har udnyttet sin ret til køb af 16.000 warrants a 30 kr/aktie. COO Anders Meyer har  udnyttet sin ret til køb af 7.000 warrants a 30 kr/aktie. Selskabet vil udstede et tilsvarende antal aktier i henhold til...

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i FastPassCorp A/S den 22. marts 16:00. Den afholdes hos SparNord Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker SparNord for deres velvilje. Dagsorden  i henhold til vedtægterne: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i...