Udstedelse af nye aktier ved køb af KSS

FastPassCorp har udstedt 23651 aktier til Nigel Beresford som initial betaling for køb af Knowledge Secure Systems Ltd i UK.

Udstedelsen af aktierne sker i henhold til vedtægternes § 12.2

Selskabet aktiekapital består hermed af i alt 871.568 aktier og en aktiekapital på 4.357.840 DKK.

Der henvises i øvrigt til FirstNorth meddelelse nr 5/2021 fra 31. maj 2021.

Scroll to Top