Nordea har påbegyndt aktieanalyse dækning af FastPassCorp A/S

Nordea har offentliggjort deres første aktie analyse af FastPassCorp aktien, som handles på FirstNorth i Danmark under koden: FASTPC.

Ledende analytiker er Claus Almer, Senior Equity Analyst.

Analysen er tilgængelig her:  FastPassCorp Stockanalysis

I henhold til EU’s nye markedsforordning (MIFID) må banker ikke længere udarbejde analyser på eget initiativ, men skal have omkostningsdækning fra aktiekøbere eller udstedende selskab. FastPassCorp har valgt at anmode Nordea om at sikre analysedækning af selskabet.

Selskabets bestyrelse har vurderet, at det er i aktionærernes interesse, at der sikres en professionel information til markedet om potentiale og risici ved investering i aktien.

Scroll to Top