Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i FastPassCorp A/S den 22. marts 16:00. Den afholdes hos SparNord Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker SparNord for deres velvilje.

Dagsorden

 i henhold til vedtægterne:

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse
 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne
  1. Ændring af Vedtægternes §9.1. Punktet er fejlagtigt ikke rettet da aktiekapitalen blev nedskrevet.

Bestemmelsen ændres derfor, således at der gives en stemme per aktie af 5 kr.

 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  1. Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
 3. Valg af revisorer
 4. Eventuelt

Tilmelding for aktionærer kan ske ved email anmeldelse til info@fastpasscorp.com eller til  tlf 48100410. Tilmelding skal være foretaget inden torsdag den 15. marts kl 12:00.

 

Scroll to Top