Indkaldelse til generalforsamling

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 6/2020

Søborg, 1. april 2020

FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 27. april 2020 kl 16:00

Hos FastPassCorp A/S, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg, samt som WEB-cast

 

Til aktionærerne,

FastPassCorp A/S agter at afholde generalforsamling den 27. april 2020, men denne gang i stærkt reduceret form som følge af situationen omkring COVID-19 virus, som ikke forventes at ændre sig markant i positiv retning i løbet af april.

Som følge heraf opfordres I som aktionærer til at udøve jeres ejerskab ved brevstemme eller fuldmagt. Grundet de særlige omstændigheder er fristen for afgivelse af brevstemmer blevet forlænget. Brevstemmer kan således indsendes helt frem til den 23. april 2020 kl. 12.00.

Vi  beder alle vores aktionærer om at overveje at følge generalforsamlingen på den livetransmitterede webcast, som intereserede får udleveret et link til i stedet for at møde op fysisk. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 16.00.

Generalforsamlingen i år vil i øvrigt være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af administrerende direktør Finn Jensen. Denne beslutning er taget for at mindske risikoen for smitte af vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse, såvel som jer som aktionærer.

Til orientering er der allerede afgivet brevstemmer, fuldmagter og tilsagn fra mere end 50% af alle aktier med støtte til de af bestyrelsen fremsatte forslag.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte selskabet på e-mail til info@fastpasscorp.com

Instruktioner vedrørende deltagelse i WEB-cast fremsendes til de aktionærer, som tilmelder sig.

Vi ser frem til næste år, hvor vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på sædvanlig vis

 

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse
  3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne -ingen forslag!
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
    1. Bestyrelsen anbefaler intet udbytte i år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1. Se nedenfor.
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Christian Kanstrup og Kurt Bager afgår derfor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle.

Valg af Revisionsfirma:

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Grant Thornton

Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er 4.239.585 kroner fordelt på 847.917 aktier á 5 kr. per styk.

Formularer:

Alle formularer for tilmelding, brevstemmer og fuldmagter findes her: https://www.fastpasscorp.com/investor-relations/

  

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/fastpasscorp

www.facebook.com/fastpasscorp

Scroll to Top