FN4 FastPassCorp A/S – Referat af generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt hos Grant Thornton København Ø.

Til stede personligt eller ved fuldmagt ialt 17 aktionærer repræsenterende 69,1% af aktierne.

Alle punkter på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget. Venligst se  mødereferat underskrevet af dirigent Gert Mortensen.

Scroll to Top