FN12/2018 FastPassCorp A/S meddelelse om gennemførelse af kapitaludvidelse

I forlængelse af FN11/2018 om udnyttelse af warrants i henhold til bemyndigelse i vedtægternes §11.3 meddeles det hermed, at kapitaludvidelsen nu er gennemført.

Aktiekapitalen er udvidet med 23.000 aktier a nominelt 5 kroner, ialt 115.000 kroner.

Det nye antal aktier er herefter 847.917 styk. Aktierne er blevet nytegnet til 30 kr/aktie.

Vedtægterne er som følge heraf også ændret og er tilgængelige på hjemmesiden.

 

Scroll to Top