FastPassCorp halvårsresultat – fastholder 30% vækst

Med overtagelsen af vores engelske partner KSS i første halvår har selskabet taget et stort skridt frem. Det vil fremskynde vores planer for væksten gennem tilgangen af aftalerne i UK og overtagelsen af FastPass Cloud. Annonceringen er blevet positivt modtaget af de engelske kunder og medarbejdere.

Introduktionen af IVM (Identity Verification Manager) fortsætter og vi møder stor interesse fra slutkunder og nye partners. Behovet for en sikker verifikation af medarbejdere møder især interesse fra IT-sikkerhedschefer og ledere indenfor Identity Management.

Vi har derfor igangsat en intensiv rekruttering af nye partnere, som netop har kontakt med kundernes nøglepersoner indenfor sikkerhed og Identity Management. Igennem foråret har vi annonceret flere nye partnerskaber og overvejelser om partnerskab med os foregår hos mange andre betydningsfulde samarbejdspartnere.

Adgang til nye kunder med vores produkter såvel direkte som indirekte gennem partnere er imidlertid først nu ved at komme i gang efter Corona begrænsningerne. Som konsekvens heraf har selskabet ikke nået nysalgsmålene for første halvår. Igangværende salgssager og partner aktiviteter bekræfter imidlertid, at der er stor interesse for vores produkter og services i markedet.

Overtagelsen af vort UK-selskab har inklusiv engangsomkostninger bidraget til halvårets underskud. Det har resulteret i et samlet underskud før skat på DKK 1.766.000 sammenlignet med underskud i 2020 H1 på DKK 945.000.

Selskabet fastholder en fremgang i omsætning på 30% og overskud før skat for hele 2021 (som meddelt i FN 5/21). Markedet begynder at opføre sig normalt, hvor der kan afholdes møder, og hvor kunderne igen har tid til at engagere sig i forbedringsprojekter. Der er dog stadig væsentlig usikkerhed med hensyn til realisering af de nye ordrer.

Resultat FastPassCorp A/S første halvår 2021 see: 240821 FN9-2021 Halvårsresultat.pdf

Scroll to Top