FastPassCorp A/S – Intern viden om ny forventning til årsresultat 2021

FastPassCorp North Blog Header 2022

Selskabet meddeler hermed, at ændrede opgørelsesprincipper for anerkendelse af omsætning i årsopgørelsen vil betyde en væsentlig negativ ændring til såvel omsætning som resultat for regnskabsåret 2021.

Baggrund:

Selskabet har som regnskabsprincip, at ubetingede ordrer på software-leje tages til indtægt på tidspunkt for ordren. Løbende rapportering til markedet har derfor taget udgangspunkt i at alle ubetingede ordre skal medtages i omsætningen.

I forbindelse med købet af FastPassCorp UK er en væsentlig del af forretningen baseret på Cloud services (SaaS forretning). I forbindelse med revision af årsregnskabet er vi af revisor gjort opmærksom på, at Cloud-aftaler er service-baserede, og derfor først kan tages til indtægt efterhånden som servicen leveres. Vi var ikke klar over denne distinktion mellem software og services kontrakter. Væsentlige aftaler er af denne karakter og resultatet for 2021 påvirkes derfor.

Selskabet afstår fra vurderinger af konsekvensen indtil årsregnskabet behandles og godkendes af bestyrelsen.

Konsekvensen er ene og alene regnskabsteknisk for tidspunkt for registrering af omsætning. Selskabet vil modtage den samme omsætning over tid og Annual Recurrent Revenue er uændret.

See: 220211 FN1 Ændret forventning til årsresultat 2021.pdf

Scroll to Top