FastPassCorp A/S – Ændring af forventning for 2020

Den verserende Corona pandemi har også påvirket FastPassCorp i negativ retning. Det har stort set vist sig umuligt at etablere salgs møder med kunder og potentielle kunder. Dette har betydet en forringelse i forhold til den forventning, vi meldte ud i forbindelse med delrapport for første halvår.

For året som helhed forventer vi nu – i bedste fald – en marginal vækst og et resultat før skat omkring plus/minus 0. 

Scroll to Top