2017 årsresultat

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2017 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og har i overensstemmelse hermed offentliggjort regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2017. Se: 200218 FN2 Årsregnskab 2017 ver 2.1 for den fulde tekst i FirstNorth meddelelsen

Resume

I 2017 fortsatte den positive udvikling fra de foregående år:

  • Ekstern fakturering er 23% højere end i 2016
  • Fortsat fremgang i omsætning og aftaler med managed service providers /IT-outsourcing firmaer (MSP)
  • Annoncering af nyt FastPass modul
  • Nye kunder i Mellem- og Sydamerika for første gang
  • Stærk vækst i omsætning i kontinental Europa
  • Udvidelse af organisationen
  • Fortsat positivt resultat og cashflow fra driften

Resultat før skat på TDKK 1080 er fremgang på 6%. Resultat efter skat på TDKK 840 er tilbagegang i forhold til 2016, hvor indtægtsførelse af skatteaktivet var en eengangs foreteelse.

Forventning til 2018

For 2018 planlægges øgede omkostninger til vækst og produktudvikling udover niveauet i 2017. Der forventes yderligere vækst i omsætningen til at dække de øgede omkostninger, mens resultat før skat forventes på samme niveau som 2017. I 2018 vil fremgang i de strategiske mål være vigtigere end resultatet før skat isoleret set.

 Generalforsamling

På basis af selskabets resultater og likviditet, samt forventning om fortsat tilfredsstilende udvikling i likviditeten, så anbefaler bestyrelsen til den kommende ordinære generalforsamling, at der udbetales et udbytte på DKK 2 per aktie.

Kalender

Eksternt årsregnskab er tilgængelig under ”Investor Relations” på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes den 22. marts 2018 kl 16:00 på Spar Nord Banks afdeling på Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker Spar Nord Bank for deres imødekommenhed.

Der udsendes kun dagsorden via e-mail til de aktionærer, som har anmeldt deres e-mail til VP eller direkte til selskabet.

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2018 udsendes den 21. august 2018.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com
For den fulde FirstNorth meddelelse venligst se denne: 200218 FN2 Årsregnskab 2017 ver 2.1

Scroll to Top